ДГ 1-ви Юни
Детска градина в с. Руец, общ. Търговище

Обществен съвет

1.Емел Рамиева - председател

2.Христалина Халачева - представител на Община Търговище

3.Салиха Чолакова - член

4.Денис Рахми - член

5.Айлин Мустафова -член