ДГ 1-ви Юни
Детска градина в с. Руец, общ. Търговище

Бюджет

ОТЧЕТ за касово изпълнение на БЮДЖЕТА към 31.12.2019 година

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 година

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 година

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 година

ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 година

БЮДЖЕТ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2020 ГОДИНА

БЮДЖЕТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2020 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 година

БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2022 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 година

БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 година

БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2024 година