ДГ 1-ви Юни
Детска градина в с. Руец, общ. Търговище

Обществен съвет

1.Хатидже Мехмедова - председател

2.Ибрям Садуллов - представител на Община Търговище

3.Леман Ремзиева - член

4.Емине Льотина - член

5.Айлин Мустафова -член

6.Семра Алиева - член