ДГ 1-ви Юни

Детска градина в с. Руец, общ. Търговище