ДГ 1-ви Юни
Детска градина в с. Руец, общ. Търговище